Amgueddfa Llanymddyfri

a

Phorth Ymwelwyr


DARGANFOD MWN →

Rhufeiniaid, Normaniaid, porthmyn, emynwyr – ac ambell ddihiryn: maen nhw i gyd yn perthyn i dref farchnad Llanymddyfri.

Dyma dref Williams Pantycelyn, y Ficer Prichard a gwasg enwog y Tonn. Mae hefyd yn gysylltiedig â Meddygon Myddfai, Twm Siôn Cati, Llywelyn ap Gruffydd Fychan a Dafydd Jones o Gaio.

Nid yw’n syndod, felly, fod Llanymddyfri wedi chwarae rhan allweddol yn hanes Cymru.

 

AGOR YN DDYDDIOL

O 10yb-4yh


March 29, 2019

Goleuo Gogledd Ddwyrain Sir Gâr

Amgueddfa Llanymddyfri a Phorth Ymwelwyr (Goleuo Gogledd Ddwyrain Sir Gâr) Dewch i ymuno gyda ni yn y fenter newydd gyffrous hon ar 13 Ebrill 2019. Er […]
March 1, 2019

Ymunwch â ni i groesawu ymwelwyr neu i wneud ychydig o ymchwil efallai.

Phorth Ymwelwyr

Amgueddfa Llanymddyfri
a Phorth Ymwelwyr
Y Gannwyll
Ffordd Y Brenin
Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin
SA20 0AW

Agor yn ddyddiol o
10yb-4yh

BUY NOW