parallax background

Amgueddfa Llanymddyfri


Dyma dref Williams Pantycelyn, y Ficer Prichard a gwasg enwog y Tonn. Mae hefyd yn gysylltiedig â Meddygon Myddfai, Twm Siôn Cati, Llywelyn ap Gruffydd Fychan a Dafydd Jones o Gaio.

Nid yw’n syndod, felly, fod Llanymddyfri wedi chwarae rhan allweddol yn hanes Cymru.

June 22, 2023

Eitemau newydd

Amgueddfa Llanymddyfri
a Phorth Ymwelwyr
Y Gannwyll
Ffordd Y Brenin
Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin
SA20 0AW

Agor yn ddyddiol o
10yb-4yh